ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Մնջոյանի անվան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Սիրտ-անոթային համակարգի գործունեությունը կարգավորող նյութերի դիզայն և սինթեզի լաբորատորիա

Ասյա Աղեկի Աղեկյան

Լաբորատորիայի վարիչ
Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Հեռ.՝ (+37410)-285-101,
Էլ-փոստ՝ aaghekyan@mail.ru

Լաբորատորիայի մասին՝

ՀՀ ԳԱԱ ՆՕՔԻ թիվ 1 լաբորատորիայում տարիներ ի վեր սիստեմատիկ հետազոտություններ են իրականացվում սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների բուժման համար նոր կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի ստեղծման ուղղությամբ: Դիզայնը և սինթեզը վերաբերում են N- և Օ- պարունակող հետերոցիկլիկ միացություններին` տետրահիդրոիզոքինոլինի, 1,4-բենզոդիօքսանի և իզոքրոմանի ածանցյալներին, որոնց կառուցվածքում առկա են զանազան ֆարմակոֆոր խմբեր և տեղակալիչներ:
Ուսումնասիրությունների արդյունքում սինթեզվել են մի շարք պոտենցիալ դեղամիջոցներ (ֆոբուֆոլ, դիֆալկին, էմակոր, ՆՕՔԻ-7017, բեդիտին, մեսեդին և այլն.):

Լաբորատորիայի անձնակազմը՝

Main image