ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Մնջոյանի անվան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Հոգեմետ միացությունների սինթեզի լաբորատորիա

Երվանդ Գառնիկի Պարոնիկյան

Լաբորատորիայի վարիչի պ/կ
Քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեռ.՝ (+37410)-287-789,
Էլ-փոստ՝ ervand.paronikyan@mail.ru

Լաբորատորիայի մասին՝

ՀՀ ԳԱԱ ՆՕՔԻ թիվ 6 լաբորատորիան ստեղծվել է 1981 թվականին: Լաբորատորիայում կատարվում են հետազոտություններ հոգեմետ դեղամիջոցների ստեղծման ուղղությամբ: Մշակվել են ազոտ-, ծծումբ- և թթվածին պարունակող հարյուրից ավելի նոր հետերոցիկլիկ համակարգերի ֆունկցիոնալ ածանցյալների սինթեզի մեթոդներ, հայտնաբերվել են նոր վերախմբավորումներ: Ուսումնասիրվել է կապը սինթեզված միացությունների կառուցվածքի և կենսաբանական ակտիվության միջև, ինչը հնարավորություն է տվել ստեղծել մի շարք պոտենցիալ դեղամիջոցներ:

Լաբորատորիայի անձնակազմը՝

Main image