ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Մնջոյանի անվան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Կոմպոզիցիոն սորբենտների լաբորատորիա

Ստեփան Գրիգորի Գրիգորյան

Խմբի ղեկավար
Քիմիական գիտությունների դոկտոր

Հեռ.՝ (+37477)-622-021,
Էլ-փոստ՝ grigstepan@yahoo.com

Խմբի մասին՝

ՀՀ ԳԱԱ ՆՕՔԻ թիվ 2 «Կոմպոզիցիոն սորբենտների» խումբը հիմնադրվել է 2007 թվականին նպատակ ունենալով մշակել կոմպոզիցիոն սորբենտներ կենսատեխնոլոգիայի և դեղագործության համար: Խմբում սինթեզվում են նոր պոլիմերային հանքային սորբենտներ հիմնված ծակոտկեն սիլիկագելի և մոնոլիտ կերամիկական տակդիրների վրա ծածկված պոլիմերային շերտերով: Արդյունքում ստացված սորբենտները գտնում են գործնական կիրառություն կենսաբանական ակտիվ միացությունների, մասնավորապես նուկլեինաթթուների, կենսատեխնոլոգիական գործընթացների արագ տարանջատման և մաքրման համար, տարբեր միջավայրերից՝ կենսաբանական բջիջներից և հյուսվածքներից, գրամ-դրական և գրամ-բացասական մանրեներից, արյունից:

Խմբի անձնակազմը՝

Main image